Loading...
 Start Page

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόντα

CFRP Sandwich Panels

Εμπειρία: Προγράμματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (TRP, GSTP)

Περιγραφή

Από το 2012, η Adamant Composites αναπτύσσει δεξιότητες, βελτιώνει τις υποδομές και προάγει την βιομηχανική της τεχνογνωσία της ώστε να παράγει CFRP δομές sandwich για κατασκευές δορυφόρων και διαστημικού εξοπλισμού. Η εγκατεστημένη γραμμή παραγωγής με φούρνο autoclave, είναι ικανή να παράγει πάνελ διαστάσεων έως και 2x1m σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη (Build-to-Print). Οι δυνατότητες επεξεργασίας υλικών αεροδιαστημικών προδιαγραφών (prepreg εποξικά και κυανεστερικά) έχουν καταδειχθεί μέσω των έργων βιομηχανικής ανάπτυξης της ESA. Χάριν στις δυνατότητες μηχανολογικού σχεδιασμού και ανάλυσης κατασκευών της εταιρείας, παρέχεται επίσης και η επιλογή ανάπτυξης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη(Build-to-Spec).

Κύρια Σημεία

Δομικά πάνελ, Επιστημονικά όργανα, Θερμικά πανελ, Μικροδορυφόροι

Δοκίδες CFRP - Struts

Εμπειρία: Προγράμματα Ανάπτυξης Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (CTP)

Περιγραφή

Οι χαμηλής μάζας διαστημικές κατασκευές συχνά χρησιμοποιούν μονοδιάστατα στοιχεία, τα οποία παρέχουν υψηλή ακαμψία και αντοχή σε προτιμώμενες διευθύνσεις. Η Adamant Composites έχει αναπτύξει και πιστοποιήσει τις δικές της δοκίδες για ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές όπως οι πτυσσόμενες κατασκευές. Οι δοκίδες αποτελούνται από σωλήνες CFRP με κατάλληλη διαστρωμάτωση και προσαρμοσμένα μεταλλικά άκρα. Ο σχεδιασμός τους είναι τέτοιος ώστε να καλύπτει τις προδιαγραφές φορτίων και συνθηκών λειτουργίας της εφαρμογής. Η διαδικασία της προσαρμογής των μεταλλικών άκρων με ειδικές κόλλες έχει πιστοποιηθεί για την χρήση σε συνθήκες κενού για μια ευρεία κλίμακα θερμοκρασιών.

Κύρια Σημεία

Ισορροπημένη αξονική και καμπτική δυσκαμψία και αντοχή, διαστασιολογική σταθερότητα, εξατομικευμένη σχεδίαση

Ελαφριές πτυσσόμενες (deployable) κατασκευές υψηλής ακρίβειας

Εμπειρία: Προγράμματα Ανάπτυξης Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (CTP)

Περιγραφή

Η Adamant Composites αναπτύσσει συστήματα πτυσσόμενων δομών, modular σχεδιασμού, με μήκη ανάπτυξης έως και 20 μ. Εφαρμογές αυτών περιλαμβάνουν διαστημικά τηλεσκόπια, διατάξεις συμβολομετρίας SAR, καθώς επίσης και πτυσσόμενους ιστούς για κεραίες κατόπτρου.

Επί του παρόντος, αναπτύσσεται ένα πρωτότυπο για την πιστοποίηση ενός πτυσσόμενου δικτυώματος μήκους 12m και διαμέτρου 3.9m. Εντός του 2020 προβλέπεται να γίνουν οι δοκιμές λειτουργίας.

Ένα δοκιμαστικό μοντέλο πλήρους κλίμακας (διάμετρος 3.9 m) πτυσσόμενου μήκους 3 μέτρων έχει ήδη ελεγχθεί με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την λειτουργικότητα του χωροδικτυώματος και των μηχανισμών ενεργοποίησης. Επίσης έχει πιστοποιηθεί η ακαμψία, η επαναληψιμότητα και η σταθερότητα του συστήματος. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του χωροδικτυώματος, των μηχανισμών ενεργοποίησης καθώς και του υποστηρικτικού εξοπλισμού(MGSE) έχει γίνει εντός της εταιρείας. Όλες οι δοκιμές πιστοποίησης σε επίπεδο δομικών στοιχείων και υποσυστημάτων έχουν ολοκληρωθεί.

Το μοντέλο μήκους 12 μέτρων δύναται να αποθηκευτεί σε ύψος μικρότερο του ενός μέτρου, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ενεργοποίησης. Η σταθερότητα του χωροδικτυώματος και η επαναληψιμότητά του, του επιτρέπουν να αναπτύσσεται με σφάλμα θέσης μικρότερο του 1 χιλιοστού. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε τροχιά με Λόγο Σταθερότητας 10e-4 ενώ η ακαμψία του για ωφέλιμο φορτίο στο εκτεινόμενο άκρο της τάξης το 1 tn,είναι >3Hz.

Κύρια Σημεία

Πτυσσόμενο Χωροδικτύωμα Υψηλής Σταθερότητας, Πτυσσόμενη Αρθρωτή Κατασκευή Υψηλής Ακαμψίας

Πτυσσόμενη Κεραία Κατόπτρου για Μικροδορυφόρους

Εμπειρία: : Προγράμματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (TRP, GSTP)

Περιγραφή

Η Adamant Composites αναπτύσσει μια πτυσσόμενη κεραία κατόπτρου X-band για μικρό διαστημικό όχημα με στόχο ολοκλήρωσης το 2022. Η διάμετρος του κατόπτρου σε ανεπτυγμένη μορφή είναι 1.5- 2 m ενώ σε συνεπτυγμένη θέση θα μπορεί να προσαρμοστεί εντός δορυφόρου με μέγιστο όγκο 1x1x1m.Το κέρδος (gain) της κεραίας θα είναι μεγαλύτερο από 40 dBi. Ο σχεδιασμός προβλέπει την χρήση ελαφρών CFRP στοιχείων ενώ για το κάτοπτρο της κεραίας θα χρησιμοποιηθούν συμβατικές αλλά και καινοτόμες τεχνολογίες ανακλαστικών πλεγμάτων.

Κύρια Σημεία

Μικρά διαστημικά οχήματα, επιστημονικές αποστολές, κεραίες επικοινωνίας, κεραίες SAR

Νάνο-ενισχυμένα FXply™ prepreg για κατασκευές CFRP

Εμπειρία: Προγράμματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (TRP, GSTP)

Περιγραφή

Τα FXply™ prepreg είναι εμπορικά προ-εμποτισμένα υφάσματα (prepreg) τροποποιημένα με προσαρμοσμένες «νάνο-συνταγές», ώστε να προσδίδεται συγκεκριμένη επίδοση στην τελική εφαρμογή. Η τεχνολογία FXply™ επιτρέπει σε συμβατικά prepreg να κατέχουν πρόσθετες λειτουργίες, όπως είναι η δυσθραυστότητα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η θερμική αγωγιμότητα. Τα προϊόντα FXply™ ενσωματώνονται άμεσα σε υπάρχουσες παραγωγικές διαδικασίες βασισμένες σε prepreg. Η R2R γραμμή παραγωγής μας μπορεί να ικανοποιήσει την ζήτηση προγραμμάτων βιομηχανικών μεγεθών. Προ-σχεδιασμένές «νάνο-συνταγές» FXply™ είναι διαθέσιμες. Νέες προσαρμοσμένες συνθέσεις μπορούν επίσης να αναπτυχθούν για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Η τεχνολογία FXply™ έχει καταδειχθεί τόσο σε εποξικά όσο και σε κυανεστερικά prepreg.

Κύρια Σημεία

Sandwich Panels, Electronic Enclosures, Grid-stiffened structures, Light-weight booms

Νάνο-ενισχυμένα FXbond™ Συγκολλητικά

Εμπειρία: Προγράμματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (TRP, GSTP)

Περιγραφή

Τα FXbond™ Συγκολλητικά παρέχουν ισορροπία μεταξύ δομικών, ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων. Η τεχνολογία βασίζεται στην αποκλειστική βιομηχανική τεχνολογία σχεδιασμού υλικών και τεχνολογία επεξεργασίας της εταιρείας. Μια ειδική γραμμή παραγωγής έχει δημιουργηθεί αφιερωμένη στην κάλυψη των βιομηχανικών αναγκών. Τα Συγκολλητικά προϊόντα FXbond™ είναι διαθέσιμα, αλλά αναπτύσσονται και εξατομικευμένες συνθέσεις για νέες εφαρμογές.

Υλικά: Εποξικά, Σιλικόνη
Μορφές προϊόντος: ρευστή, φιλμ

Κύρια Σημεία

Grounding, Thermal Interface & Bonding, Potting

  Πάτρα: Αγίας Λαύρας και Σταδίου ΤΚ 26504, Πλατάνι Ρίου, Αχαΐα

  Τηλέφωνο: +30 2610 931730      Φαξ: +30 2610 931 727

  Email: info@adamant-composites.com

       

Copyright © 2021 - 2024 Adamant Composites ΕΠΕ